Szanowni Państwo

Wzorem lat poprzednich apeluję do mieszkańców gminy Police o wsparcie organizacji pożytku publicznego - szczególnie tych, które działają na rzecz mieszkańców naszej gminy. Wykorzystujmy możliwość, jaką stwarzają nam przepisy prawa i wspierajmy organizacje pożytku publicznego 1% naszego podatku.

Organizacje pożytku publicznego to przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczeństwa lub grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną. Są to na przykład organizacje działające na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, bezdomnych, otaczające opieką dzieci, wspierające ekologię, roztaczające opiekę nad zwierzętami. Mogą to być także stowarzyszenia i kluby sportowe. Wszystkie te organizacje działają po to, aby poprawić jakość naszego życia. Ludzie skupieni w tych organizacjach to najczęściej społecznicy i wolontariusze, którzy za trud swojej pracy, poświęconej na rzecz innych, nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

My, jako podatnicy, możemy pomóc organizacjom pożytku publicznego, przekazując na ich rzecz 1% naszego podatku dochodowego.

Włączając się w „akcję 1%” możemy sami zdecydować o przeznaczeniu części naszego podatku. Zostawmy „1 mały wielki procent” w naszej gminie. U nas również działają organizacje pożytku publicznego. Pomagając im, pomożemy naszym najbliższym – rodzinom, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom i sobie samym, gdyż pieniądze pochodzące z naszych podatków zostaną wydane w naszej gminie. Poniżej podaję informację o organizacjach pożytku publicznego prowadzących działalność na terenie gminy Police oraz o tym, jak przekazać 1% podatku. Jeżeli na stronie nie znajdują się informacje o wszystkich OPP działających na terenie lub na rzecz mieszkańców gminy Police, proszę o informację na adres e-mail: sekretariat@ug.police.pl na temat takiej organizacji. Jej dane zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie z danymi OPP.

Burmistrz Polic
Władysław Diakun